Адвансед Ентърпрайс Солюшънс ООД предлага оутсорс IT услуги за малки и средни компании по целия свят с изключение на България. Предлагаме гъвкав подход и адаптивност към специфичните нужди на клиентите си, което им позволява драстично намаление на разходите за поддръжка на собствен IT отдел, като едновременно намалява времето за престой. Нека отстраним Вашите притеснения относно:

Управление на сървъри • Архивиране и възстановяване на данни
• Управление на бази данни • Наблюдение на Вашата мреже в реално време
Управление на IT сигурността • Антивирусни решения
Разработка на уебсайтове и online приложения • Отдалечена поддръжка за Вашите служители

 

Адвансед Ентърпрайс Солюшънс ООД е специализирана в помощ на своите клиенти по отношение по-добро управление на разходите чрез осигуряване на техническа експертиза, подобряване на производителността, както и чрез повишаване нивото на удовлетвореност на крайните клиенти.