Работа


Адвансед Ентърпрайс Солюшънс ООД търси да назначи:

I. PHP developers

Изпълняване на поставените задачи според изискванията и сроковете на проекта.
Разработка и поддръжка, refactoring на уебсайтове на WordPress, Laravel, CodeIgniter и др.

Минимални изисквания:
* Добро познаване на PHP, както и на PHP based Frameworks, като CodeIgniter, Laravel и др.
* работа с MySQL
* Познания по HTML и CSS
* Работа с JS, JQuery, познания по други JS based frameworks е предимство
* Опит с AJAX
* Опит с WordPress и други CMS системи
* Добро владеене на работен IT английски език

Предимства при кандидатстване
* Опит в разработването на уеб сайтове и уеб базирани приложения;
* Познания по базово администриране на уебсайтове
* Познания и опит в работа със системи за управление на проекти – Redmine, Jira
* Умения за работа със Git

Предлагаме
* Трудов договор
* Работа по интересни и иновативни проекти.
* Работа в динамична среда;
* Възможност за бонуси
* Гъвкаво работно време
* Възможност за работа от отдалечено работно място
* Работата е подходяща за хора с увреждания, жени в майчинство и др.

II. QA Tester/Automated Test Engineer

Изпълняване на поставените задачи според изискванията и сроковете на проекта.
Разработка и поддръжка на автоматизирани тестове за осигуряване на качеството на проектите
Изготвяне на тест сценарии, тест скриптове, приемни критерии.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на нова функционалност.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на съществуваща функционалност.
Анализ на резултати от тестване.

Минимални изисквания:
– Много добро познаване и използване на Selenium
– Способност за извършване на ръчни и автоматични тестове
– Много добри комуникативни умения
– Английски език – писмено и говоримо

Предлагаме
* Трудов договор
* Работа по интересни и иновативни проекти.
* Работа в динамична среда;
* Възможност за бонуси
* Гъвкаво работно време
* Възможност за работа от отдалечено работно място
* Работата е подходяща за хора с увреждания, жени в майчинство и др.

 

 

Заплащането във фирмата е диференцирано в зависимост от нивото на компетентност и показваните резултати. Диапазонът на заплащането е ограничен отдолу на 500 (петстотин) лева и няма ограничение отгоре. Средният размер на заплатата е 1270 (хиляда двеста и седемдесет) лева. Вашето заплащане зависи най-вече от Вас.

За да кандидатствате, изпратете на office@aentsol.com :
————————–
1) Актуално CV
2) СНИМКА (задължително!)
3) ПОРТФОЛИО с уеб дизайн проекти, ако е налично

Лично ще бъдат потърсени единствено одобрените кандидати.

Данните, които предоставяте са защитени от ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява освен за целите на други конкурси в компанията, с изключение на случаите на писмено изразено несъгласие за това от Ваша страна.